Inleiding
ITCAD B.V. (hierna genoemd zowel als ITCAD of in een vorm van ‘wij’) begrijpt dat je privacy belangrijk is. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om jouw privacy te beschermen is deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met (online) privacygegevens. De privacyverklaring is te vinden via de homepagina en op pagina’s waar er om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Doeleinden voor gegevensverzameling
ITCAD verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

ITCAD verzamelt alleen persoonlijke informatie die jij ons verstrekt en persoonlijke informatie over hoe je de softwareproducten en -services (online of offline) gebruikt die ITCAD aanbiedt / levert. Deze gegevens kunnen ook worden verzameld op marketing- / netwerkevenementen van ITCAD of waar wij aanwezig zijn en via onze websites: itcad.nl, itcad-shop.nl en skelet4sketchup.nl.

De verzamelde gegevens worden bewaart zolang ITCAD bedrijfsactiviteiten uitvoert of zolang jij dat wilt. Mocht je deze gegevens willen laten verwijderen, kan dit eenvoudig door met ons contact op te nemen.

Wat voor gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat je deze site gebruikt (‘ Niet-persoonsgegevens ‘). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over je gebruik en technische gegevens die door je apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat je apparaat gebruikt, je taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze site te verbeteren. Wij kunnen ook informatie verzamelen over je activiteiten op de site (bijv. over de pagina’s die je hebt bekeken, je surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie kunnen de volgende gegevens van je worden verzameld:

• Voornaam & achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Functie;
• Bedrijfsgegevens;
• Land;
• Aangeschafte softwareproducten, -licenties en –services;
• Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van je apparaat.
Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID).
• Overeengekomen betalingstermijn;
• Of andere persoonlijke informatie, indien gevraagd.

Let op: Je blijft zelf verantwoordelijk voor het archiveren van licenties. Wij archiveren het ook vanaf de bestelling, evenals de leverancier. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van gegevens en vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid daaromtrent.

Beveiliging
Bij ITCAD wordt gewerkt met een solide ICT-structuur, waarbij de veiligheid van gegevens zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer je onze site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan je apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze je helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door je voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op je interesses en om statistische gegevens over je gebruik van onze Services bijeen te brengen.

De site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van je apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. ‘permanente cookies’ die alleen door de site worden gelezen, voor een bepaalde periode op je computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld je voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat je zich aanmeldt;

c. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die je bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan je
persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van je opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kan de cookies verwijderen door de instructies van je apparaat voorkeuren te volgen, maar als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan je ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google
Analytics’ om informatie te verzamelen over je gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt je IP-adres op de dag dat je sites bezoekt, in plaats van je naam of andere informatie die kan worden gebruikt om je identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over je bezoeken aan deze site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van
Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Om beter vindbaar te zijn op Google Zoeken en Google Maps
maken wij gebruik van Google Mijn Bedrijf. Hiermee kan ITCAD bepalen wat jij ziet als je zoekt naar ITCAD en vergelijkbare bedrijven met een lokale zoekopdracht. Google Mijn Bedrijf genereert statistieken (insights) die als schatting aangeven hoe mensen de bedrijfsvermelding van ons gebruiken, hoe ze deze hebben gevonden en waar ze vandaan komen. Deze gegevens helpen om de online zichtbaarheid van ITCAD in de toekomst te verbeteren.

Verstrekking aan derden
ITCAD respecteert je privacy en zorgt er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

• IT-diensten voor onderhoud en beheer van de systemen en opslag van gegevens;
• Het leveren van softwareproducten;
• Het geautomatiseerd versturen van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

ITCAD zal nooit je persoonsgegevens delen met derden voor commerciële doeleinden zonder persoonlijke toestemming.

Social Media
ITCAD maakt gebruik van de volgende sociale media kanalen:

• Whatsapp;
• Instagram;
• LinkedIn;
• Youtube.

Lees de privacyverklaring van de desbetreffende sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij via cookies / code verkrijgen en verwerken.

Gebruik van de website www.itcad.nl of www.itcad-shop.nl
De informatie op de websites van ITCAD is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er wordt tijd en energie besteed aan het up-to-date houden van de informatie op deze website. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of achterhaalde informatie op aanwezig is. Ook kunnen teksten type fouten bevatten. Kortom, er wordt niet gegarandeerd dat alle informatie die je op deze website aantreft juist is. Het gebruik van de verkregen informatie via de deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Daarnaast is het gebruik van (hyper)links van websites / sociale media waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website voor eigen risico van de gebruiker. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende website en/of sociale media om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij via cookies / code verkrijgen en verwerken.

Nieuwsbrief
Middels een nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze producten, diensten en aanverwante zaken. Als je een e-mailadres met ons deelt geef je ons automatisch het recht om je op te nemen in het nieuwsbrief systeem. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich eenvoudig kunt afmelden.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als je na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het platform, betekent dit dat je deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Stuur ons dan een e-mail naar het e-mailadres op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren.

Met vriendelijke groeten,

ITCAD B.V.

Voor het laatst gewijzigd 18-02-2023.